Tilbage

Håndbog til pædagoguddannelsen

Ti perspektiver på pædagogik

Per Schultz Jørgensen, Helga Schwede , Anette Roed

Forfattere: Per Schultz Jørgensen, Helga Schwede, Anette Roed, John Matthias Gulløv, Ole Henrik Hansen, Peter Mikkelsen, Søren Gytz Olesen, Kim Foss Hansen, Mette Stæhr, Bjørn Ribers, Trine Ankerstjerne, Kira Saabye Christensen, Janne Jørgensen, Nils Falk Hansen, Heidi Lykke Nissen, Ane Bjerre Odgaard, Bente Jensen, Anders Skriver Jensen, Henrik Juul, Annette Daugaard Bentzen, Lars Wahlun Pedersen, Alexander von Oettingen, Thorleif Frøkjær, Christian Aabro, Jan Kampmann, Ida Kornerup, Laura Gilliam, Peter Østergaard Andersen, Marianne Bech Larsen, Eva Gulløv , Stig Broström

Håndbog til pædagoguddannelsen er dels en grundbog, som kan benyttes gennem hele uddannelsesforløbet, dels en nyttig håndbog. Den er således anvendelig både på uddannelsens første år, Pædagogens grundfaglighed, og i de videregående studier på de tre specialiseringer.

Hensigten med bogen er at give de studerende viden om, hvad der menes med begrebet pædagogik, og hvad fagområdet pædagogik står for og rummer. Den præsenterer den store variation af teorier og tematikker i ti dele – ti perspektiver – og tilbyder dermed et overblik over fagområdet.

Denne 2. udgave af bogen er revideret med udgangspunkt i bekendtgørelsen for den nye pædagoguddannelse 2014. Således er kapitlerne i Del 9 om pædagoguddannelsen blevet erstattet af helt nye kapitler, og Del 10 om pædagogens arbejdsområder er omarbejdet og udvidet i lyset af de seneste ændringer af folkeskolen og pædagogernes nye funktioner heri.

Bogens ti dele:

  • pædagogisk filosofi
  • pædagogisk sociologi
  • didaktik
  • pædagogisk psykologi
  • pædagogik og etik
  • pædagogikken i historisk perspektiv
  • pædagogisk antropologi
  • pædagogik som fag
  • pædagoguddannelsen
  • pædagogens arbejdsområder

Trine Ankerstjerne er fritidspædagog, BA i pædagogik og samfundsfag og cand.pæd.pæd., lektor i pædagogik ved Pædagoguddannelsen København, UCC.

Stig Broström er pædagog, cand.pæd. og ph.d., professor m.s.o. ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.