Tilbage

Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning

Redskaber til evidensbaseret praksis

Hans Lund, Carsten Bogh Juhl , Jane Andreasen

Forfattere: Hans Lund, Carsten Bogh Juhl, Jane Andreasen , Ann Merete Møller-

En af de største udfordringer for en evidensbaseret tilgang til praksis er den enorme mængde af publikationer, der offentliggøres hver dag over hele verden.

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at mange klinikere har det svært med de redskaber og metoder, som er en nødvendig forudsætning for evidensbaseret medicin (EBM) i praksis.

Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning - redskaber til evidensbaseret praksis giver konkrete bud på følgende spørgsmål:

  • Hvordan formulerer man et godt spørgsmål?
  • Hvordan søger man?
  • Hvilke kriterier skal man anvende ved kritisk læsning af den fundne evidens?
  • Hvilke konkrete udfordringer og metoder findes der for at implementere resultaterne i daglig praksis?