Tilbage

Gynækologi

Anders Nyboe Andersen, Anette Tønnes Pedersen , Axel Forman

Forfattere: Anders Nyboe Andersen, Anette Tønnes Pedersen, Axel Forman, Bent Ottesen, Carsten Sand, Charlotte Wilken-Jensen, Christian Ottosen, Christina Rørbye, Erik Ernst, Gunnar Lose, Hans Jørn J. Kolmos, Helga Gimbel, Jan Blaakær, Jens Jørgen Kjer, Karin Helweg-Larsen, Kresten Rubeck Petersen, Lars Schouenborg, Lisbeth Nilas, Ole Mogensen, Sven O. Skouby, Søren Brostrøm, Øjvind Lidegaard, Rikke Bek Helmig, Berit Schei, Pernille Ravn, Connie Palle, Charlotte Møller, Pernille Jensen, Claus Høgdall, Anne-Marie Gerdes, Tórur Dalsgaard , Marianne Skovsager Andersen

Gynækologi er en pædagogisk opbygget lærebog, som dækker spektret af gynækologiske sygdomme med grundig redegørelse for diagnostik, behandling og vejledning. Forfatterne er alle undervisnings- og forskningsaktive og er således opdaterede med hensyn til den nyeste faglige viden og udviklingen af specialet.

I denne 4. udgave af Gynækologi er teksten og billedmaterialet udvidet og opdateret, så både specialets udvikling og den kliniske hverdag afspejles bedst muligt. Der er tilføjet tre nye kapitler - Ungdomsgynækologi, Onkogenetik og Adipositas - som omhandler vigtige og aktuelle problemstillinger inden for faget. Kapitlet Blødning i den tidlige graviditet var tidligere en del af den obstetriske lærebog, men er, i overensstemmelse med klinisk praksis, nu en del af denne bog.

Redaktionens mål har været at bevare en samlet lærebog i gynækologi på et højt fagligt og evidensbaseret niveau. Målgruppen er først og fremmest de medicinstuderende, men bogen er også et godt udgangspunkt for yngre læger under uddannelse i specialerne gynækologi og obstetrik samt almen medicin, ligesom den er velegnet som opslagsværk for praktiserende læger.