Tilbage

Gymnasiepædagogik

En grundbog

Arnt Vestergaard Louw, Noemi Katznelson , Bjørn Friis Johannsen

Forfattere: Arnt Vestergaard Louw, Noemi Katznelson, Bjørn Friis Johannsen, Lars Brian Krogh, Aase Bitsch Ebbensgaard, Bjørn Grøn, Marit Hvalsøe Schou, Lars Molter Ulriksen, Flemming B. Olsen, Jan Alexis Nielsen, Nicolas Marinos, Lisbeth Pedersen, Michael Paulsen, Anders Hassing, Lærke Bang Jacobsen, Anne Holmen, Henning Salling Olesen, Ulla Højmark Jensen, Hanne Sparholt Jørgensen, Dorthe Wang, Annegrete Larsen, Mona Rask Langerhuus, Helle Hvass, Anna Holm Grønlund, Mads Paludan Goddiksen, Jakob Ditlev Bøje, Lars Frode Frederiksen, Hanne Leth Andersen, Birgitte Darger, Michael E. Caspersen, Hanne Møller Andersen, Marie Falkesgaard Slot, Jens Dolin, Peter Henrik Raae, Nikolaj Frydensbjerg Elf, Anne Birgitte Klange, Steen Beck, Harry Haue, Peter Kaspersen, Ellen Krogh, Torben Spanget Christensen, Gitte Holten Ingerslev, Peter Hobel, Morten Ziethen , Annette Kjærgaard

Gymnasiepædagogik præsenterer en sammenhængende forståelse af læring, fag, undervisning og organisation på det gymnasiale område på baggrund af gymnasiereform 2017.

Bogens forfattere inddrager de seneste års omfattende empiriske forskning inden for det gymnasiale felt. De kæder teori og praksis tæt sammen og giver en række forskellige bud på, hvad god gymnasial pædagogik er, og hvordan denne pædagogik er en del af skolens samlede aktiviteter.

Bogen giver et samlet overblik over centrale almenpædagogiske, fagdidaktiske og organisatoriske problemstillinger og tilbyder dermed de gymnasiale undervisere og ledere et solidt grundlag for en reflekteret pædagogisk praksis og ledelse.

Gymnasiepædagogik retter sig primært mod lærerkandidatuddannelsen, men er også en brugsbog, der kan anvendes i forbindelse med fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde samt give stof til pædagogiske diskussioner blandt undervisere og ledere.

Bogen er redigeret af Jens Dolin, Gitte Holten Ingerslev og Hanne Sparholt Jørgensen.