Tilbage

Gruppemetode

Marianne Sandfeld, Pernille Nørlund Brok , Helle Kjems

Forfattere: Marianne Sandfeld, Pernille Nørlund Brok, Helle Kjems, Ditte Bruun Eriksen, Kirstine Olivia Lønne Poulsen, Ulla Krogager, Camilla Gregor Hermansen, Preben Engelbrekt, Mette Melby Bak, Marianne Jeppesen, Linda Svale Lund, Anne Bruun Blauert, Merete Buddig , Lise Aamot Frandsen

Mødet med andre mennesker i sammenlignelige situationer er en væsentlig ressource i arbejdet med sociale, fysiske og psykiske problemer og udgør essensen i gruppemetode. Gruppemetode er i forskellige udformninger vidt udbredt i mange sektorer i vel­færdssamfundet.

Denne bog giver en alsidig introduktion til, hvordan man kan arbejde med gruppemetode. De indledende kapitler gennem­går grundlæggende spørgsmål omkring arbejdet med grupper: Hvornår er gruppearbejde en god idé? Hvordan planlægger man gruppeforløbet? Hvilke potentialer og faldgruber skal man være opmærksom på undervejs?

Dernæst sættes der fokus på centrale metoder og tilgange. Der ses bl.a. på kognitiv metode, narrative tilgange, reminiscensmeto­den, legende tilgange, brevskrivning og kreative præsentations­teknikker. Gennemgående er der fokus på praksis, så bogen kan anvendes direkte i arbejdet med grupper.

Gruppemetode

er redigeret af Pernille Brok, Lise Jordahn og Helle Kjems, som alle har bred erfaring med at arbejde med og under­vise i gruppemetode. Metodekapitlerne er skrevet af centrale aktører inden for social- og sundhedssektoren, som her giver et indblik i specifikke metoder og erfaringer med gruppearbejde.