Tilbage

Gruppearbejde

At organisere, vejlede og intervenere

Peter Brodersen, Karsten Agergaard , Stig Toke Gissel

Forfattere: Peter Brodersen, Karsten Agergaard, Stig Toke Gissel, Thomas Illum Hansen , Thomas R.S. Albrechtsen

I op mod halvdelen af skoletiden arbejder elever i par eller i grupper. Eleverne ”spiller hinanden gode”, pointerer lærere, og andre gange er gruppearbejde ”noget af det, der kan give allermest kaos, hvis man ikke ved, hvad man laver”. Med denne bog får du værktøjer, der gør, at du ved, hvad du laver – og du ved, hvordan du kan hjælpe grupper med at spille hinanden gode.

Bogen går den pædagogiske hverdag i møde ved at stille skarpt på konkrete situationer i undervisningen, og bogen analyserer dilemmaer og peger på handlemuligheder. Centrale begreber er fx rammesætning, rytme og differentiering, forudsætninger for gruppearbejde, gensidig positiv afhængighed, stilladsering og dialog, normer, roller og positioner, anerkendelse og socialt klima, formativ og summativ evaluering af gruppearbejde.

Gruppearbejde henvender sig til lærere, lærerstuderende, undervisere fra alle områder – også videregående uddannelser – der gør erfaringer med at skulle at organisere, vejlede og intervenere i gruppearbejde.