Tilbage

Grundlæggende kemi

Jens Enevold Thaulov Andersen, Jørn B. Christensen , Rita Hazell

Forfattere: Jens Enevold Thaulov Andersen, Jørn B. Christensen, Rita Hazell , Frank Jensen

Dansksproget, rigt illustreret lærebog i grundlæggende, teoretisk, organisk og uorganisk kemi svarende til niveauet på kemistudiets første år. Teorien behandles adskilt fra stofkemien, således at emnerne kan kombineres efter behov. Sproget gør, at bogen slår bro mellem gymnasiet og de videregående uddannelser og samtidig giver de ord og udtryk, læseren for brug i formidlingen af kemi for ikke fagfolk.