Tilbage

Grundbog i psykiatri, 2. udgave

Ulla Agerskov Andersen, Francisco Alberdi , Sidse Marie Hemmingsen Arnfred

Forfattere: Ulla Agerskov Andersen, Francisco Alberdi, Sidse Marie Hemmingsen Arnfred, Martin Balslev Jørgensen, Jeanett Østerby Bauer, Ulrik Becker, Christina Blanner Kristiansen, Malene Klindt Bohni, Annette Sofie Davidsen, Birgit Egedal Bennedsen, Ask Elklit, Anders Fink-Jensen, Karin Garde, Marianne Breds Geoffroy, Jes Gerlach, Susanne Harder, Susan Hart, Torben Heinskou, Morten Hesse, Jan Kåre Hummelvoll, Ulrik Haahr, Kim Juul Larsen, Carsten René Jørgensen, Lars Vedel Kessing, Morten Kjølbye, Jesper Vaczy Kragh, Peter la Cour, Anne Lindhardt, Kamilla Woznica Miskowiak, Birgitte Munch Jensen, Povl Munk-Jørgensen, Bo Møhl, Ingelise Nordenhof, Merete Nordentoft, Christian Nørregaard, Liselotte Pedersen, Stig Poulsen, Raben Rosenberg, Tanja Maria Sheldrick-Michel, Torben Schjødt, Vilhelm Schultz, Erik Simonsen, Mathias Skjernov, Anette Søgaard Nielsen, Inger Merete Terp, Sanne Kjær Vandborg, Poul Videbech , Jørgen Aagaard

Grundbog i psykiatri er en moderne fremstilling af hele spektret af psykiske sygdomme. Med mennesket i centrum beskrives alle lidelser omtalt i WHOs diagnoseliste ICD 10. Fremstillingerne af de enkelte sygdomme og deres behandling følger de mest moderne retningslinjer, og der lægges vægt på, at alle kliniske beslutningsprocesser og behandlinger er evidensbaserede - dvs. en integration af den bedste forskning med klinisk erfaring og patientens værdier.

Grundbog i psykiatri formidler et bredere billede af det psykisk syge menneske end det almindeligvis gøres i andre lærebøger i faget ved at sætte mennesket i centrum og fokus på den enkeltes samspil med omgivelserne. Bogen opfatter psykisk sygdom i et sårbarheds-personligheds-stress perspektiv, hvilket betyder, at det enkelte menneske fra fødslen har en vis grad af sårbarhed eller robusthed over for psykisk lidelse, og at udviklingen af psykisk sygdom opstår i et samspil mellem fremmende og hæmmende livsbegivenheder og miljøpåvirkninger.

De respektive kapitler er forfattede af de største eksperter på deres område, og mange af bogens kapitler er skrevet i et samarbejde mellem en psykiater og en psykolog. Bogens to redaktører forskningschef ved Psykiatrien Region Sjælland og psykiater Erik Simonsen og chefpsykolog på psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet Bo Møhl har begge arbejdet i psykiatrien i hen ved 30 år.

Alle kapitler indeholder casemateriale, oversigtsbokse og opsummerende 'learning points', hvilket gør bogen til en helt oplagt grund- og opslagsbog for læge- og psykologistuderende, samt andre studerende inden for social- og sundhedsfag og pædagogik. Målgruppen er også professionelle med interesse for psykiatri fx praktiserende læger, psykologer og psykiatere.