Tilbage

Grundbog i psykiatri, 3. udgave

Erik Simonsen, Bo Møhl , Per Sørensen

Forfattere: Erik Simonsen, Bo Møhl, Per Sørensen, Poul Videbech, Povl Munk-Jørgensen, Raben Rosenberg, Anette Søgaard Nielsen, Anne Lindhardt, Ask Elklit, Christian Graugaard, Jesper Vaczy Kragh, Merete Nordentoft, Per Hove Thomsen, Stig Poulsen, Susan Hart, Anders Fink-Jensen, Lene Falgaard Eplov, Lars Vedel Kessing, Martin Balslev Jørgensen, Claus Haugaard Jacobsen, Søren Rask Bredkjær, Marianne Breds Geoffroy, Kaj Sparle Christensen, Marianne Rosendal, Mette Brandt-Christensen, Malene Klindt Bohni, Klaus Martiny, Lone Baandrup, Ole Jakob Storebø, Lene Lauge Berring, Birgitte Munch Jensen, Bo Bach, Morten Hesse, Kamilla Woznica Miskowiak, Ingelise Nordenhof, Christina Blanner Wagner, Ulla Agerskov Andersen, Tanja Maria Sheldrick-Michel, Stephen Austin, Inger Merete Terp, Jessica Carlsson, Charlotte Kærgaard Sonne, Trine Maria Nørregaard Hansen, Kate Aamund, Anders Jørgensen, Birgitte Thylstrup, Kjeld Andersen, Trine Ellegaard, Abigail Sheldrick-Michel, Louise Birkedal Glenthøj , Bjørn H. Ebdrup

Et autoritativt hovedværk inden for dansk psykiatri. Bogen er en oplagt grund- og opslagsbog for medicin- og psykologistuderende samt andre studerende inden for social- og sundhedsfagene. Den kan også bruges af professionelle med interesse for psykiatri, fx praktiserende læger, kliniske psykologer, psykiatriske sygeplejersker og psykiatere samt personale på bosteder og i socialforvaltninger. Denne tredje udgave indeholder beskrivelser af både den nuværende diagnoseliste ICD-10 og den kommende ICD-11 er inkorporeret i alle kapitlerne.

Her får du en opdateret beskrivelse af psykiatrien med mennesket i centrum og med en bred videnskabelig tilgang. Alle psykiske lidelser i WHO’s ICD-diagnoselister bliver gennemgået med fokus på årsagsforhold, forekomst, det klinisk billede, diagnostik og behandling. Fremstillingen af de enkelte lidelser og deres behandling er baseret på den nyeste forskning, og der lægges vægt på, at alle kliniske beslutningsprocesser og behandlinger er evidensbaserede.

Erik Simonsen er professor emeritus ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri tilknyttet Forskningsenheden Psykiatrien Øst, Region Sjælland. Bo Møhl er professor emeritus i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet, cand.mag. og cand.psych., specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi. Begge har mere end 35 års klinisk erfaring fra psykiatrien.