Tilbage

Grundbog i pædagogik

Oplysning, dannelse og fusionspædagogik i senmoderniteten

Poul Brejnrod

Forfattere: Poul Brejnrod

Grundbog i pædagogik er en indføring i og diskussion af den kompetencefilosofi, som gennem flere år har vundet stærkt frem i den danske skole. Grundbog i pædagogik er også en gennemgang af klassiske og væsentlige dannelsestanker og deres praktisk-pædagogiske udmøntning i hverdagen. Poul Brejnrod er lektor ved Nørre Nissum Seminarium.