Tilbage

Grundbog i idrætssociologi

Hans Bonde, Jonas Havelund , Laila Susanne Ottesen

Forfattere: Hans Bonde, Jonas Havelund, Laila Susanne Ottesen, Mette Krogh Christensen, Lone Friis Thing, Ulrik Wagner, Charlotte Østergaard, Sine Agergaard, Annette Michelsende la Cour, Jorid Hovden, Lise Joern, Kasper Lund Kirkegaard, Glen Nielsen, Marie Overbye, Gertrud Pfister, Maja Kærup Pilgaard Jensen, Kolbjørn Rafoss, Kristian Rasmussen, Lars Tore Ronglan, Rasmus K. Storm, Jan Toftegaard Støckel, Ask Vest Christiansen, Lise Warren Pedersen, Nicole Thualagant Winslow, Adam Evans, Rasmus Nissen, Kirsten Frandsen, Karsten Østerlund, Ørnulf Seippel , Andorra Lynn Jensen

Grundbog i idrætssociologi er en bred introduktion til idræt set i et større samfundsperspektiv, især i en skandinavisk kontekst. Den er opbygget i tre dele med fokus på henholdsvis teori, metode og tematiske emder. Alle kapitler inddrager cases fra idrættens verden.

Denne 2. udgave er gennemrevideret og udvidet med fem nye kapitler om bl.a. kønsforskning, sport og medier samt social kapital, da det er aktuelle temaer for idrætssociologien.

Selvom bogens primære målgruppe er studerende på de lange videregående uddannelser, er den bredt formidlet og kan med fordel læses af alle med interesse for samspillet mellem idræt og samfund. Det gælder også studerende på professionshøjskoler og på de gymnasiale uddannelser.

Grundbog i idrætssociologi er skrevet af førende norske og danske forskere. Forfatterne præsenterer centrale sociologiske teorier og knytter disse teorier an til sport, idræt og kropskultur. Blandt andet dækkes emner som integration, doping, elitesport, kommercialisering, vold og hooliganisme.