Tilbage

Gode læringsmiljøer for børn

Hans Henrik Knoop, Pamela Evanshen , Rebecca Isbell

Forfattere: Hans Henrik Knoop, Pamela Evanshen, Rebecca Isbell, Claus Madsen, Jóhanna Einarsdóttir, Birgitte Th. Madsen, Daniela Cecchin, Tanja Kragh-Müller, Frans Ørsted Andersen, Grethe Kragh-Müller, Bente Skjøth Muff, Louise Hvitved Byskov , Ruth Theilmann

Gode læringsmiljøer for børn giver ideer til, hvordan man kan skabe gode udviklings- og læringsmiljøer i daginstitution og skole, så børn på samme tid kan have gode børneliv og lære noget i inspirerende og spændende omgivelser.

I Danmark har man inden for daginstitutionsområdet især lagt vægt på legens betydning for det lille barns udvikling. I skolen har man traditionelt fokuseret på undervisning og læring. I Gode læringsmiljer for børn tales der om gode lege-, udviklings- og læremiljøer for både skole og daginstitution. Selvom leg, læring og udvikling ikke er det samme, betones det bogen igennem, at de tre forhold hænger tæt og uadskilleligt sammen.

Gode læringsmiljøer for børn har især fokus på børn mellem tre og ti år i daginstitution og skole, men principperne i bogen gælder også vuggestuer, fritidshjem og andre pædagogiske miljøer for børn og unge.

Grethe Kragh-Müller er cand.psych. og lektor på DPU, Aarhus Universitet.

Frans Ørsted Andersen er psykolog og adjunkt på DPU, Aarhus Universitet. Han har tidligere bl.a. udgivet Flow og fordybelse - virkelystens og det gode livs psykologi.

Louise Veje Hvitved er læreruddannet, cand.mag. og phd.-stipendiat på DPU, Aarhus Universitet.