Tilbage

God stil i professionsopgaver, 2. udgave

Kit Stender Petersen , Ditte Dalum Christoffersen

Forfattere: Kit Stender Petersen , Ditte Dalum Christoffersen

Hvad er forskellen på teori og teoretiske begreber? Hvad er forskellen på teori og metode? Hvordan skal en opgave bygges op, og hvilke dele er vigtige at have med? Hvordan argumenterer man analytisk? Hvad betyder det egentlig overhovedet at analysere? Og hvordan sikrer man, at man både henviser til tekster og er teoretisk funderet, samtidig med at man er selvstændig? Disse og mange andre spørgsmål melder sig, når man skal skrive en faglig opgave, f.eks. et bachelorprojekt.


God stil i professionsopgaver præsenterer den optimale fremgangsmåde og giver et sikkert fundament for studerende, der skal skrive en opgave.


Bogen præsenterer arbejdsprocessen fra begyndelse til afslutning og viser: hvordan man stiller et videnskabeligt spørgsmål, hvordan man indsamler de relevante data, hvordan man kan analysere data for at kunne besvare sit spørgsmål, hvordan man opbygger sin opgave, hvordan man kan skrive, så meningen står klart frem, hvordan man sikrer, at alle formalia er i orden. Kit Stender Petersen og Ditte Dalum Christoffersen er begge ph.d. og adjunkter på UC Sjælland.