Tilbage

Globaløkonomi til marketing og service - opgaver, 3. udgave

Peter Trier

Forfattere: Peter Trier

Globaløkonomi til marketing og service - opgaver knytter sig til lærebogen Globaløkonomi. Den matcher lærebogens stofområder og indeholder desuden helt aktuelle opgaver. Opgavesamlingen omfatter forskellige typer af opgaver fx beregningsopgaver og opgaver, der giver mulighed for at anvende forskellige begreber og teorier.

Til underviserne findes der omfattende vejledende løsninger på Hans Reitzels Forlags underviserside.