Tilbage

Globaløkonomi til marketing og service - opgaver, 2. udgave

Peter Trier

Forfattere: Peter Trier

Denne opgavesamling knytter sig til lærebogen Global economics, der er en oversættelse af Globaløkonomi. Den matcher lærebogens stofområder og indeholder desuden helt aktuelle opgaver. Opgavesamlingen omfatter forskellige typer af opgaver fx beregningsopgaver og opgaver, der giver mulighed for at anvende forskellige begreber og teorier.

Til underviserne findes der omfattende vejledende løsninger på Hans Reitzels Forlags underviserside.