Tilbage

Globaløkonomi til marketing og service, 3. udgave

Hans Jørgen Biede

Forfattere: Hans Jørgen Biede

Den økonomiske teori bliver forklaret og kombineret med eksempler fra den virkelige verden. Globaløkonomi til marketing og service giver læseren de grundlæggende værktøjer til at forstå og analysere mikroøkonomiske problemstillinger samt en forståelse for de samfundsøkonomiske sammenhænge.

Hovedtemaet i bogens første to dele af bogen er den såkaldte mikroøkonomi, det vil blandt andet sige prisdannelsen under forskellige markedssituationer og effekten af offentlige indgreb. Bogens tredje og fjerde del vender sig mod den såkaldte makroøkonomiske udvikling, hvor der både ses på den overordnede samfundsøkonomiske udvikling, og hvilke faktorer der ligger bag denne, samt de politikker myndighederne kan anvende for at påvirke udviklingen. Bogen er dog skrevet, så det også er muligt at starte med den makroøkonomiske del.

I forhold til den tidligere udgave er der sket en opdatering og modernisering af bogens kapitler. Desuden er der foretaget en opdatering af bogens figurer, tabeller og regler m.m.

Globaløkonomi er tilpasset, så den følger de gældende fagplaner i globaløkonomi på markedsføringsøkonom- og serviceøkonomuddannelsen, men kan let anvendes på andre, lignende kortere videregående uddannelser.

Hans Jørgen Biede har også udgivet bøgerne Mikroøkonomi – videregående uddannelser (5. udgave 2022) og Makroøkonomi – videregående uddannelser (6. udgave, 2021).