Tilbage

Global sundhed i dansk perspektiv

Flemming Konradsen , Dan Meyrowitscha

Forfattere: Flemming Konradsen , Dan Meyrowitscha

Vi lever i en verden under hastig forandring, hvor det er tydeligt for alle, at uanset hvilken holdning man har til globalisering, er det fortid at betragte det enkelte samfund, herunder Danmark, som løsrevet fra resten af planeten. I forhold til blandt andet sundhed, sundhedssystemer og sundhedspolitiske prioriteter spiller globalisering og tværkulturelle forhold en stigende rolle.

Hensigten med denne bog er derfor at fremme kompetencer, viden og refleksion af relevans for centrale globale sundhedstemaer blandt danske sundhedsprofessionelle. Gennem introduktion til centrale problemstillinger, cases, dilemmaer og diskussioner støtter bogen den enkelte sundhedsprofessionelle til et fremtidigt virke i en globaliseret verden. Der er i bogen særligt fokus på at inspirere til en debat om de muligheder og udfordringer, som globalisering medfører for sundhed, sundhedsprofessionelle og sundhedspraksis i Danmark.