Tilbage

Global politik

Grundbog til international politik

Hans Branner

Forfattere: Hans Branner

Den internationale politik er under konstant forandring, hvilket ikke mindst har været tilfældet i de senere år.

Denne bog problematiserer alle de globale udfordringer ved starten af et nyt årti og gør dem nærværende i en undervisnings-sammenhæng. Som grundbog i disciplinen International Politik stiller den redskaber til rådighed der er nødvendige for at forstå og analysere de store forandringer der foregår.