Tilbage

Giv sorgen ord

Sorgkultur i forandring

Kirsten Halskov Madsen, Michael Hviid Jacobsen , Stine Gotved

Forfattere: Kirsten Halskov Madsen, Michael Hviid Jacobsen, Stine Gotved, Britta Fuhlendorff, Mai-Britt Guldin, Christian Juul Busch, Pernille Envold Bidstrup, Elene Fleischer, Jorit Tellervo, Esben Kjær, Mette Kjærgaard Nielsen, Anette Hauskov Graungaard, Helene Annette Jørgensen, Erik Roj Larsen, Tove Avnsbjerg Haugaard, Henrik Kruse, Jesper Roesgaard Mogensen, Jes Dige, Christina Theilgaard Svendsen, Dorthe Refslund Christensen, Jørn Henrik Olsen, Stine Buje, Stine Bagger, Annette Erlangsen, Lone Vesterdal , Kjetil Sandvik

Giv sorgen ord kaster med et tværfagligt perspektiv lys over nogle af de forandringer, der er sket med sorgkulturen i Danmark i de senere år; både i forhold til professionel praksis, videnskabelige tilgange og den måde, som almindelige mennesker opfatter, oplever og praktiserer sorgen på i deres hverdagsliv. Bogen opsummerer den eksisterende viden om sorg i Danmark på det kulturelle og faglige område, og den giver et indblik i forskernes arbejde, praktikernes klinik og de efterladtes vigtige budskaber.

Bogen er organiseret i tre overordnede temaer:

  • Kulturelle sorgforståelser indkredser en række historiske og samfundsmæssige facetter af døden og sorgen og ritualer i forbindelse hermed.
  • Sorgforståelser i faggrupper indeholder bidrag fra psykologer, sygeplejersker, læger og teologer og viser forskellige faglige vinkler på sorg.
  • Sorgforståelser baseret på fagligt, fænomenologisk og personligt sorgarbejde har fokus på tabet for dem, der mister enten en nær person eller livet selv.

Giv sorgen ord henvender sig til fagpersoner og studerende, som i deres faglige og private liv møder sørgende, fx sygeplejersker, læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter, psykologer, socialrådgivere, præster og kirkelige medarbejdere, terapeuter og frivillige, der arbejder med netværk for efterlevende.