Tilbage

Gennem sprækkerne

Opdagelser i et demensforløb

Marianne Iben Hansen

Forfattere: Marianne Iben Hansen

Gennem sprækkerne er en bog om kærlighed. Marianne Iben Hansen skriver smukt og rørende om sin fars demensforløb. Om de mange svære følelser, modstanden, sorgen, de uløselige dilemmaer og forsøgene på at håndtere det uforudsigelige. Men også om den gradvise overgivelse, der munder ud i en uventet inderlig  kontakt – ikke på trods af demensen, men i kraft af den.