Tilbage

Fysiologibogen

Bodil Blem Bidstrup, Søren Mortensen , Svend Erik Nielsen

Forfattere: Bodil Blem Bidstrup, Søren Mortensen, Svend Erik Nielsen , Inge Marie Rasmussen

Fysiologibogen, 2. udgave er en omarbejdet, opdateret og udvidet udgave af Fysiologibogen – den levende krop.

Kapitel 1 indeholder nu en grundig gennemgang af transporter ind og ud af cellen samt en introduktion til cellens signalstoffer. Nervesystemet er samlet i ét kapitel, desuden er der tilføjet et kapitel om hormoner. Alle kapitler dækker A-niveauet.

Kapitlerne er forsynet med 23 temaer om gamle og nye fysiologiske opdagelser, emner der kan inspirere til yderligere fordybelse og traditionelt vanskelige emner. Fx opdagelsen af Na+/K+-pumpen, samspillet mellem tarm og hjerne og membranpotentialet.

For at få plads til det nye stof er noget af det gamle udeladt, de to udgaver kan derfor ikke læses sammen.