Tilbage

Fysik/kemididaktik

Christina Frausing Binau, Jens Hviid , Peter Norrild

Forfattere: Christina Frausing Binau, Jens Hviid, Peter Norrild, Lars Henrik Jørgensen, Erik Jørgensen, Helle Houkjær , Martin Krabbe Sillasen

Fysik/kemididaktik handler om de refleksioner, fysik/kemilæreren gør sig om undervisning og læring i sit fag. Bogen gennemgår fysik/kemiundervisningens hvad, hvorfor og hvordan:

  • Hvad belyser fagets natur, udvikling, indhold, metode og forholdet mellem videnskabsfag og skolefag.
  • Hvorfor handler især om de begrundelser, hvormed man kan legitimere faget og dets rolle i skolen. Det handler også om strømninger og synspunkter, der har præget udviklingen af skolen og faget samt den helt aktuelle debat.
  • Hvordan handler om tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning med sigte på optimal læring for den enkelte elev.

Fysik/kemididaktik formidler fagdidaktik til lærerstuderende i undervisningsfaget fysik/kemi og til en bredere kreds af naturfagslærere i grundskolen. Bogen bygger på anerkendt viden og forskning og er skrevet af et kollegium af fagfolk, som foruden specialviden er tæt på praksis i grundskolen, i læreruddannelsen og i lærernes efter- og videreuddannelse.

Bogen er forsynet med studiespørgsmål med henblik på refleksion og fordybelse og på hansreitzel.dk ligger ekstramateriale om bl.a. evaluering og sikkerhed i fysik/kemiundervisningen.