Tilbage

Fundamentals of care

Klinik, ledelse, uddannelse og forskning

Tove Lindhardt Damsgaard, Mette Grønkjær , Ingrid Poulsen

Forfattere: Tove Lindhardt Damsgaard, Mette Grønkjær, Ingrid Poulsen, Preben Ulrich Pedersen, Iben Bøgh Bahnsen, Siri Lygum Voldbjerg, Lena Aadal, Tove Kilde, Alison Kitson, Charlotte Fuglesang, Lisbeth Kjær Lagoni, Helen Kæstel, Anette Sloth, Majbritt Bøgh Riis, June Chalotte Korup, Britt Laugesen, Signe Eekholm, Marianne Brostrup Sachs, Simone Kellenberger, Marianne Wetendorff Nørgaard, Jette Christiansen, Vibeke Høgh, Mette Geil Kollerup, Rebecca Feo, Alexandra Mudd, Tiffany Conroy , Kathrine Hoffmann Kusk

Fundamentals of care - klinik, ledelse, uddannelse og forskning beskriver en vigtig ny tendens i sygepleje, som udspringer af overbevisende international dokumentation for mangelfuld sygepleje – især i forhold til patienter og borgeres fundamentale behov. Det er den første samlede præsentation af begrebsrammen Fundamentals of Care på dansk i bogform, og målet er at bidrage til, at alle sygeplejersker fokuserer mere målrettet på sygeplejens selvstændige genstandsområde.

Bogens kapitler gentænker på forskellig vis fagets helt fundamentale spørgsmål: Hvad er sygepleje, og hvad bør sygepleje rette sig mod? Den henvender sig derfor til sygeplejersker på alle niveauer og inden for alle virksomhedsområder. Det gælder kliniske sygeplejersker, ledere, undervisere og forskere, samt bachelor-, master- og kandidatstuderende.

Bogen er skrevet i samarbejde med kliniske sygeplejersker, ledere, undervisere og forskere, og de viser hver især, hvilket potentiale denne form for grundlagstænkning rummer. I klinisk praksis og på ledelsesniveau kan bogen bruges i faglige refleksionsfora, journal clubs o.l. På ledelsesniveau kan bogen bidrage til at styrke argumentation for sygeplejens genstandsområde i prioriteringer, normeringer og ressourcetildeling. I uddannelses- og forskningsmiljøer kan bogen være med til at tydeliggøre, hvad sygepleje er, og hvor faget behøver ny viden og forskning.