Tilbage

Fortæl

Det narratives betydning for elevens oplevelse, forståelse og dannelse

Johannes Fibiger; Peter Brodersen; Søren Pjengaard; Bettina Perregaard; Martin Reng

Forfattere: Johannes Fibiger; Peter Brodersen; Søren Pjengaard; Bettina Perregaard; Martin Reng

Fortællinger og narrativer kan føre elever ind i sammenhænge, som de ikke selv er i stand til at fremkalde. FORTÆL fokuserer på undervisning, hvor narrativer har en fremtrædende plads. Bogen peger på fire overordnede måder, hvor elevernes arbejde har et narrativt omdrejningspunkt: 1. Eleverne møder narrativer gennem lærerfortællinger eller gennem materiale i bøger, film eller computerspil – her lærer de af narrativer i et værk 2. Eleverne producerer selv, de fortæller noget mundtligt, skriftligt eller billedligt – her lærer de gennem narrativer 3. Eleverne forholder sig til narrativer om kulturelle temaer, som de genkender og reflekterer over – her lærer de at forholde sig kritisk til betydningen af kulturelle narrativer i samfundet 4. Eleverne arbejder med fagbegreber om den narrative organisering af teksters opbygning – her lærer de at analysere og kontekstualisere narrativer. FORTÆL er for lærere og undervisere, der vil begrunde og konkretisere, hvordan det narrative kan sættes i spil i klassen, i værkstedet og i auditoriet.
Udgivelsesdato
01. oktober 2020
Isbn
9788702316711
Udgave
1