Tilbage

Forstå demens

Laila Øksnebjerg, Steen Gregers Hasselbalch , Annette Lolk

Forfattere: Laila Øksnebjerg, Steen Gregers Hasselbalch, Annette Lolk, Birgitte Vølund, Poul Videbech, Peter Roos, Anne-Mette Guldberg, Jette Stokholm Pedersen, Signe Pertou Ringkøbing, Kasper Jørgensen, Karen Tannebæk, Ulla Vidkjær Fejerskov, Katrine Willemoes Rasmussen, Ida Marie Lind Glavind, Thomas Rune Nielsen, Trine Holt Clemmensen, Else Hansen, Asmus Vogel, Jørgen Erik Nielsen, Lena Elisabeth Hjermind, Kristian Steen Frederiksen, Suzanne Granhøj Lindquist, Peter Høgh, Hanne Mette Ochsner Ridder, Lise Cronberg Salem, Søren Blæsbjerg, Nis Peter Nissen , Dorthe Berntsen

Cirka 87.000 mennesker lever med en demenssygdom i Danmark, og dertil kommer de mange pårørende, som påvirkes af de store menneskelige og sociale konsekvenser af livet med demens. Demens spiller samtidig en stor rolle for mange fagpersoner, eksempelvis ansatte i sundheds-, pleje- og socialsektoren.

Formålet med denne 3. udgave af Forstå demens er at tilbyde fagpersoner et bredt og solidt fagligt fundament i deres arbejde med demens. Målgruppen er især fagpersoner samt studerende på mellemlange uddannelser og efter-/videreuddannelsesområdet. Bogens indhold er væsentligt ændret i forhold til forrige udgaver. Tidligere kapitler er reviderede og giver ny viden om eksempelvis sygdomsmekanismer, symptomer og nye udredningsmetoder. Der er desuden tilføjet en række nye kapitler om blandt andet personcentreret omsorg, psykosociale indsatser og grupper med særlige behov.

Bogen afspejler i sin helhed en multifaktoriel forståelse af demenssygdomme. Det er ikke alene hjernens biologi, men også de psykologiske, sociale og samfundsmæssige faktorer, der har betydning for forståelsen af demenssygdomme.

Forfatterne har alle stor ekspertise og erfaring inden for de enkelte områder, og bogen giver alle, der er i berøring med demensområdet, ny viden og nye perspektiver på demenssygdomme. Ved køb af bogen støtter man Alzheimerforeningen økonomisk.