Tilbage

Forskning om og med mennesker, 1. udgave

Laila Launsø, Olaf Rieper , Leif Olsen

Forfattere: Laila Launsø, Olaf Rieper , Leif Olsen

Forskning om og med mennesker giver en indføring i forskningsprocessens forskellige faser fra emneafgrænsning over problemformulering og indsamlings- og analysemetoder til formidling.

Bogen er velskrevet og lettilgængelig. Den er båret af en grundholdning om, at forskning ikke kan bedømmes ud fra én gylden standard for den korrekte metode, men at man på mangfoldige måder må nærme sig sin genstand: andre mennesker i samfundslivet.

Heraf følger, at kriterier for, hvad der er god kvalitet i forskningen, hvad der udgør evidens, ikke kan besvares med henvisning til en enkel procedure, som definerer den rette metode. Det gør forskning mere kompliceret, men også mere spændende og udfordrende.

I denne 7. udgave har forfatterne opdateret litteraturhenvisningerne samt revideret dele af teksten og tilføjet nye eksempler.

Forskning om og med mennesker kan anvendes til såvel selvstudium som grundstamme i metodekurser på forskellige niveauer og som forfriskende læsning - også for den garvede forsker.