Tilbage

Forskning, kvalitet og klinisk praksis

Grundbog for sundhedsprofessionelle

Mette Kjølby, Henriette Lipczak , Jacob Birkler

Forfattere: Mette Kjølby, Henriette Lipczak, Jacob Birkler, Jan Mainz, Kirsten Lomborg, Per Jørgensen, Solvejg Kristensen, Jens Thisted, Mark Krasnik, Michael Borre, Simon Francis Thomsen, Jens Winther Jensen, Camilla Palmhøj Nielsen, Jesper Krogh, Helene Bilsted Probst, Henrik W. Bendix, Mads Skipper, Josefina Hindenburg Krausing, Søren Barlebo Rasmussen, Lars Christian Lassen, Lone Holm, Stina Bollerup, Tina Blichfeldt , Henning Søndergaard

Forskning, kvalitet og klinisk praksis introducerer basale begreber og rationaler ved netop forskning, kvalitet og klinisk praksis og belyser, hvordan et evidensbaseret og lærende sundhedsvæsen kan udfolde sig. Formålet er dels at mindske en potentiel forståelseskløft, dels at præsentere, hvordan både forskning, kvalitetsområdet og samspillet kan udøves i praksis. Bogen er anlagt som grundbog og praktisk vejledning. Den henvender sig derfor til alle sundhedsprofessionelle – specielt klinikere, ledere og andre med interesse for forskning og kvalitet i sundhedsvæsenet.

Bogen søger at kombinere rationalerne bag det evidensbaserede og det lærende sundhedsvæsen. Flere steder i det danske sundhedsvæsen mangler der en kritisk tilgang til egne resultater. Desuden er der utakt i hastigheden, hvormed man implementerer eksisterende viden og evidens. Derfor er vi af den faste overbevisning, at kombinationen af den  evidensbaserede og den lærende tilgang vil komme patienterne til gode.

Samspillet og sammenhængen mellem forsknings- og kvalitetsverdenen kan være udfordret af silotænkning. Dog findes der også eksempler på komplementært samspil. Forskning kan betragtes som det principielle grundlag for det kliniske arbejde, mens kvalitetsarbejdet kan afspejle udviklingen af den kliniske virkelighed. Den kliniske virkelighed giver så indlysende afsæt til nye og relevante forskningsspørgsmål. Dette samspil behandles i bogens fjerde del, mens de tre første dele omhandler henholdsvis forskning, kvalitet og klinisk praksis.