Tilbage

Formalia i opgaver på videregående uddannelser

serviceafsnit, litteraturhenvisninger, layout og typografi

Peter Stray Jørgensen

Forfattere: Peter Stray Jørgensen

Hæftet vejleder i færdigheder som hører med til det faglige skrivehåndværk.

Her er praktiske retningslinjer for:

  • serviceafsnit, dvs. hvordan man formelt kan skrive serviceafsnit, fx indledning, indholdsfortegnelse, noter og bilag
  • kildehåndtering, dvs. hvordan man refererer og citerer kilder og laver litteraturlister
  • layout og typografi i opgaver, dvs. den måde teksten sættes op på siderne og brugen af skriften som udtryksmiddel.
  • Gode formalia bidrager til at gøre det faglige indhold lettere at tilegne sig, lettere at orientere sig i og lettere at overskue.