Tilbage

Formalia i opgaver på videregående uddannelser

serviceafsnit, litteraturhenvisninger, layout og typografi

Peter Stray Jørgensen

Forfattere: Peter Stray Jørgensen

Del af serien Studieteknik Hæftet vejleder i færdigheder som hører med til det faglige skrivehåndværk. Her er praktiske retningslinjer for: - serviceafsnit, dvs. hvordan man formelt kan skrive serviceafsnit, fx indledning, indholdsfortegnelse, noter og bilag - kildehåndtering, dvs. hvordan man refererer og citerer kilder og laver litteraturlister - layout og typografi i opgaver, dvs. den måde teksten sættes op på siderne og brugen af skriften som udtryksmiddel. Gode formalia bidrager til at gøre det faglige indhold lettere at tilegne sig, lettere at orientere sig i og lettere at overskue.
Udgivelsesdato
05. september 2014
Isbn
9788759338254
Udgave
0