Tilbage

Forebyggende sundhedsarbejde

Bjørn E. Holstein, Finn Diderichsen , Ib Christian Bygbjerg

Forfattere: Bjørn E. Holstein, Finn Diderichsen, Ib Christian Bygbjerg, Marie Nørredam, Merete Nordentoft, Morten Klöcker Grønbæk, Susanne Reventlow, Torben Jørgensen, Bjarne Bruun Jensen, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Helle Terkildsen Maindal, Naja Hulvej Rod, Lisbeth Ehlert Knudsen, Lotte Hvas, Grete Holdt Brorholt, John Brandt Brodersen, Kirsten Lykke, Tine Curtis, Morten Sodemann, Rikke Fredenslund Krølner, Morten Hulvej Rod, Ann Dorrit Guassora, Paul Bloch, Anna Paldam Folker, Jens Aagaard-Hansen, Anette Lykke Hindhede, Anders Blædel Gottlieb Hansen, Ulla Toft, Jens Søndergaard, Trine Flensborg-Madsen, Anne Illemann Christensen, Anton Pottegård, Zorana Jovanovic Andersen, Cathrine Lawaetz Wimmelmann, Pernille Malberg Dyg, Flemming Konradsen, Vibeke Stenov, Susan Andersen, Maj Britt Dahl Nielsen, Daniel Pilsgaard Henriksen, Christine Stabell Benn, Line Møller Pedersen, Steen Ethelberg, Peter Bindslev Iversen, Line Nielsen, Katrine Rich Madsen, Gritt Overbeck, Anne Cederlund Rytter , Eva Ulriksen Draborg

Dette er 7. udgave af Forebyggende sundhedsarbejde, der for længst har skrevet sig ind som en klassiker inden for områderne forebyggelse og sundhedsfremme. Bogen har over en periode på 35 år fået status af et alment accepteret opslagsværk og er en foretrukken grundbog på en række professionsbacheloruddannelser samt på kandidatuddannelser som medicin, folkesundhedsvidenskab og sociologi. Siden den første udgave udkom i 1986, har værket behandlet centrale områder inden for forebyggelse og sundhedsfremme og har for hver ny udgave afspejlet den aktuelle udvikling inden for området og i samfundet som helhed.

Forebyggelse og sundhedsfremme har i de senere år fået en stadig mere central rolle i sundhedsvæsenet. I dag er inddragelse af brugeren og dennes aktive rolle blevet endnu mere afgørende, ligesom klimalovgivning og de seneste ændringer i sundhedslovgivningen er nye vigtige tiltag. Derfor er der i denne udgave mere fokus på brugerinvolvering, udvikling af kompetencer og handlekraft, men også på individets egne værdier og præferencer. Mere generelt afspejler 7. udgave den nyeste udvikling i teori og praksis på tværs af sundhedsvæsenet, og der er gennemført et grundigt redaktionsarbejde for at forny bogen.

Den praktiske virkelighed, hvor det forebyggende sundhedsarbejde udføres, udgør en rød tråd i samtlige udgaver af Forebyggende sundhedsarbejde. Bogen rummer også en række teoretiske og metodiske kapitler, som giver læseren en solid forståelse af baggrunden for det praktiske arbejde. Denne kombination af teori og praksis gør bogen særdeles velegnet som lærebog for en bred målgruppe.