Tilbage

Folkesygdomme

grundbog til sygeplejefaget

Anne-Katrine Mathiassen , Britta Hørdam

Forfattere: Anne-Katrine Mathiassen , Britta Hørdam

I Folkesygdomme bliver en række diagnoser og lidelser præsenteret af et fagligt velfunderet stærkt hold af eksperter og forskere. Folkesygdomme er defineret som sygdomme med stor udbredelse i befolkningen. I Danmark er grænsen kvantitativt sat ved, at mindst 1 % af befolkningen har en given sygdomsdiagnose, før termen folkesygdom kan anvendes. Folkesygdomme er altså de hyppigst forekommende lidelser i befolkningen. De folkesygdomme, som bogen berør, opdeles i otte hovedområder.