Tilbage

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi, 2. udgave

Lotte Evron, Kamila Adellund Holt , Helen Grundtvis Kristensen

Forfattere: Lotte Evron, Kamila Adellund Holt, Helen Grundtvis Kristensen, Maria Kjøller Pedersen, Lene Povlsen, Johanna Lind Rasmussen, Anne Vinter Schmidt , Lisbeth Vilemoes Sørensen

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi  er voksende fagområder i sundhedsvæsenet, og der er derfor brug for sundhedsprofessionelle, der har viden inden for disse. Formålet med denne bog er at introducere læseren til folkesundhedsarbejdet, epidemiologiske forskningsdesign og -analyser samt give en indføring i at søge, læse og kritisk analysere videnskabelig viden publiceret i videnskabelige epidemiologiske forskningsartikler.