Tilbage

Finansielle markeder og investering for private, 3. udgave

en grundbog

Hans Jørgen Biede, Mikkel Harbo Bossow , Søren Dalgaard

Forfattere: Hans Jørgen Biede, Mikkel Harbo Bossow , Søren Dalgaard

Bogen gør den kommende rådgiver i stand til at forklare investor om produkters indhold, afkast og risici m.v.

Denne 3. udgave er revideret, opdateret og tilpasset til nye regler og data. Desuden er der sket visse tilføjelser blandt andet vedrørende gearede investeringer og certifikater.

Finansielle markeder og investering for private – en grundbog indledes med et kapitel, der overordnet beskriver den finansielle sektor i Danmark herunder de finansielle markeder og de finansielle institutioner. I de følgende kapitler ses der nærmere på investering i obligationer og på aktieinvesteringer, herunder den overordnede porteføljeteori. Afslutningsvis beskrives og analyseres af investeringsforeninger og investeringsforeningsbeviser, der er meget benyttet blandt private danske investorer. Bogen beskæftiger sig med de såkaldte grønne og gule produkter, fx stats- og realkreditobligationer eller aktier og investeringsforeningsbeviser. Den eneste undtagelse er såkaldte unoterede aktier, det vil sige aktier, der ikke er børsnoterede.

Lærebogen er rettet mod de finansielle uddannelser, fx finansøkonom og finansbachelor.