Tilbage

Finansielle Derivater

Anvendelse, prisfastsættelse og risikostyring

Jørgen Just Andresen

Forfattere: Jørgen Just Andresen

Finansielle Derivater behandler de derivater, der oftest anvendes på det danske marked, samt de udenlandske kontrakter, der fra en dansk synsvinkel er mest interessante. Bogen giver et unikt indblik i, hvordan man kan anvende finansielle derivater til spekulation og afdækning, samt hvordan man kan måle markedsværdi, og opgøre og styre risikoen efter de nyeste principper. Bogen behandler også de lovgivningsmæssige ændringer, der er fulgt i kølvandet på den finansielle krise (herunder EMIR), og de konsekvenser det har fået for derivatmarkedet.

Finansielle Derivater henvender sig til alle, der arbejder med derivater i finansielle og ikke-finansielle virksomheder. Bogen er velegnet som undervisningsmateriale på handelshøjskoler, universiteter og lignende. Til bogen er der udviklet redskaber, som formelsamling, præsentation mm. som med fordel vil kunne anvendes til undervisning.

Titlen er samtidig velegnet til praktikere og som forberedelse for investeringsrådgivere, der skal certificeres i ”røde investeringsprodukter”.