Tilbage

Finansiel rådgivning - privat, 7. udgave

Jannie Munch, Allan Bo Christensen , Lene Husted Frandsen

Forfattere: Jannie Munch, Allan Bo Christensen, Lene Husted Frandsen, Mikkel Harbo Bossow, Helge Sørensen, Karen Almdal, Tage Bergsbo, Dorte Fejerskov Hass , Lars Petersen

Finansiel rådgivning - privat gennemgår først privatøkonomisk adfærd, hvor læseren får viden om indkomstformer, indkomstanvendelser og finansieringsbehov, herunder de basale familie- og arveretslige regler. Dernæst går bogen ind i de skatteregler, som gælder for den typiske privatkunde. Efterfølgende fokuseres på den finansielle sektor og på udlån og kreditvurdering. I tre kapitler gennemgås ejendomshandel, ejendomsfinansiering og andelsboliger. Bogen dækker også skade- og livsforsikring, og et særligt kapitel gennemgår ejendomsadministration. De vigtigste investeringstyper, fx aktier, obligationer, afledte produkter og investeringsforeninger, dækkes i kapitel 11. Kapitel 12 omhandler pension og en typisk privatkundes pensionsopsparingsbehov, mens bogens sidste kapitel beskriver revisionssektoren.
Denne 7. udgave er revideret og opdateret.
Bogen er rettet mod de merkantile, finansielle uddannelser, fx finansøkonom, financial controller og finansbachelor, og kan bruges i undervisning i privatøkonomi samt finansielle markeder og rådgivning.