Tilbage

Finansiel rådgivning - erhverv, 4. udgave

Kent Hother Nielsen, Lars Truelsegaard , Camilla Nowak

Forfattere: Kent Hother Nielsen, Lars Truelsegaard, Camilla Nowak , Dorthe Møller Kaad

Den praksisorienterede lærebog fokuserer på de enkelte branchers produktsortiment og sparringsmuligheder i forhold til erhvervskunder. Bogen er rettet mod de merkantile, finansielle uddannelser, fx finansøkonom, financial controller og finansbachelor.

Denne 4. udgave er revideret og opdateret, ikke mindst hvad angår hvidvask.

Bogen behandler de vigtigste produkter og den sparring, der efterspørges af erhvervslivet, fx i forhold til finansiering af anlægsinvesteringer og drift samt hjælp til styring af finansielle risici samt risici på anlæg og driften.

Bogen begynder med en introduktion til bankernes rolle. Derefter behandles opstart og overtagelse af virksomheder og virksomhedsformerne. I kapitel 4 gennemgås kort skat og moms.

Derefter tages der fat på analyse, kreditvurdering og finansiering samt risikostyring i 11 kapitler:

  • Regnskabsanalyse
  • Strategi og virksomhedsanalyse
  • Kreditvurdering
  • Kreditvurdering – når strategien svigter
  • Likviditet og driftsfinansiering
  • Anlægsfinansiering
  • Risikostyring af anlægsaktiver
  • Risikostyring af omsætningsaktiver
  • Risikostyring af finansielle risici (passiver)
  • Bankvirksomhed og risikostyring

Finansiel rådgivning – erhverv afsluttes med et kapitel om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.