Tilbage

FAQ om selvskade

Bo Møhl , Lotte Rubæk

Forfattere: Bo Møhl , Lotte Rubæk

Mere end hver femte elev i niende klasse har erfaring med at skade sig selv med vilje, fx ved at skære, brænde eller slå sig selv. Selvskade er et stort problem blandt unge, og andelen af selvskadende unge stiger, mens trivslen er for nedadgående. De fleste unge bruger selvskade som en effektiv, men omkostningsfuld måde at regulere svære følelser på og kommunikere til andre, at de har det svært. Selvskade må ses som et tegn på mistrivsel, og det er vigtigt, at der sættes ind så hurtigt som muligt for at hjælpe den unge med at få stoppet den selvskadende adfærd, som ellers kan udvikle sig og medføre endnu mere alvorlige problemer for den unge og for dem, der er omkring ham eller hende.

Det er afgørende, at lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre, der har kontakt med de unge, er i stand til at identificere og vurdere selvskade, tale med den unge og vide, hvad man kan gøre for at forebygge, at selvskade opstår eller breder sig i fx et skolemiljø.

Bogen er baseret på den nyeste forskning og er primært henvendt til ansatte inden for skolesystemet, men kan også læses af pårørende eller andre, som har kontakt med unge eller ønsker at forstå selvskadens væsen.

FAQ om selvskade er bog nr. 7 i FAQ-serien om ofte stillede spørgsmål inden for det pædagogiske og psykologiske område. Alle bøger i serien er peer reviewet.

Bo Møhl er professor i klinisk psykologi på Aalborg Universitet og har tidligere arbejdet med selvskadende patienter i Region Hovedstadens psykiatri.

Lotte Rubæk er cand.psych. og specialist i psykoterapi. Hun er leder af Team for selvskade i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden.