Tilbage

Fænomenologi og hermeneutik

Anvendelse og argumentation i sygepleje

Birgit Heimann Hansen (red.)

Forfattere: Birgit Heimann Hansen (red.)

I sundhedsvæsenet er der fokus på patient- og pårørendeinddragelse. Patienten skal være velinformeret, kunne foretage valg og fravalg og deltage aktivt med ønsker, viden, erfaringer og observationer. Derfor er det et problem, at nogle patienter giver udtryk for, at de bliver misforstået, og at de ikke inddrages tilstrækkeligt i behandlingen.

Som mennesker oplever og forstår vi verden og vores medmennesker forskelligt. Med indsigt i de filosofiske retninger fænomenologi og hermeneutik kan vi skærpe vores opmærksomhed, og vi kan få indsigt i, hvad det vil sige, når vi forstår. Vi kan finde svar på, hvad det indebærer, når vi som sundhedsprofessionelle søger at forstå og inddrage patientens perspektiv. Og ikke mindst hvordan vores måde at forstå og fortolke situationer og relationer på har betydning for vores praktiske handlinger.

Bogen retter sig primært mod sygeplejestuderende, som ønsker indsigt i, hvorfor fænomenologi og hermeneutik har betydning for sygeplejen, og hvordan vi bruger og argumenterer for vores anvendelse af filosofi og videnskabsteori i forskning og klinisk praksis. Selvom bogen primært er en lærebog, kan den også anvendes af undervisere, kliniske sygeplejersker og studerende på master- og kandidatniveau, idet flere af bogens kapitler, dens mange citater og kildehenvisninger kan inspirere og give mulighed for fordybelse på højere uddannelsesniveau.

Bidragsydere: Helle Elisabeth Andersen, Finn Collin, Anita Haahr, Karin Dahlberg, Helena Dahlberg, Annelise Norlyk, Dan Zahavi, Sanne Angel, Pia Dreyer, Janne Brammer Damsgaard, Vibeke Østergaard Steenfeldt, Michella Andersen og Charlotte Simonÿ