Tilbage

Familiesygepleje

Interaktion mellem patient, pårørende og sygeplejerske

Hanne Bækgaard Larsen, Loni Ledderer , Dorthe Nielsen

Forfattere: Hanne Bækgaard Larsen, Loni Ledderer, Dorthe Nielsen, Pia Riis Olsen, Helle Koch-Christensen, Marit Kirkevold, Helle Ploug Hansen, Marcia van Riper, Else Carlstedt, Ingrid Egerod, Anne Brødsgaard, Margret Gisladottir, Erla Kolbrún Svavarsdóttir, Hanne Konradsen , Birte Østergaard

Familiesygepleje beskriver et nyt, spændende perspektiv i sygeplejen. Sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle mødes i stigende grad af et krav om at kunne planlægge og gennemføre deres arbejde med aktiv inddragelse af patienten og dennes familie.

Denne nye bog beskriver et solidt teoretisk og klinisk fundament for både studerende og færdiguddannede sygeplejersker, som i stadig højere grad skal udvikle deres viden om og kliniske kompetencer til at inddrage patienter og deres familie i det sundhedsfaglige arbejde.

Bogen henvender sig til studerende og klinikere på forskellige niveauer. Den er velegnet som lærebog til sygeplejestuderende på bachelorniveau, men den kan i høj grad også anvendes i både teoretisk og klinisk undervisning på præ- og postgraduate niveau. Mere generelt er målgruppen alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med interaktionen mellem patienten, familien og de sundhedsprofessionelle i både primær og sekundær sektor.