Tilbage

Fagdidaktik og demokrati

Claus Haas

Forfattere: Claus Haas

Uddannelsespolitikere, lærere og samfundsforskere er enige: Især skolen er stedet, hvor vi forberedes til at leve og virke i et demokrati. Men i Danmark er der stort set ingen forskningsbaserede bud på, hvordan dette er forbundet med skolens fag. Derfor er der god grund til at undersøge og diskutere, hvordan fagdidaktik og demokrati hænger sammen i teori og praksis, og netop det er formålet med denne bog. I bogen belyser forfatterne dominerende fag i grundskolen - fra matematik til håndværk og design - og deres relation til demokrati med afsæt i ny forskning, analyser og praksisorienterede cases.  De tager livtag med spørgsmål som:

  • Hvordan er hvert enkelt fag i grundskolen i Danmark relateret til demokrati?
  • Hvilke udfordringer står vi i og overfor - både i og uden for skolen?
  • Hvilke spørgsmål i teori og praksis bør vi orientere os efter?

Bogen henvender sig til studerende, undervisere og forskere på universiteter og professionshøjskoler og andre med interesse for demokrati og fagdidaktik.