Tilbage

Fagdidaktik i sprogfag

Hanne Leth Andersen, Susana Silvia Fernández , Birgit Henriksen

Forfattere: Hanne Leth Andersen, Susana Silvia Fernández, Birgit Henriksen , Dorte Fristrup

Den kommunikative sprogundervisning understøtter desuden elevernes refleksion over egne læringsmønstre og over sprogets rolle i forskellige sammenhænge – også uden for klasselokalet.

Denne bog giver en lettilgængelig introduktion til moderne kommunikativ sprogundervisning. Bogen behandler sproget som et fleksibelt redskab til kommunikation mellem mennesker på tværs af kulturer og giver vejledning til, hvordan den kommunikative kompetence kan styrkes. Den bygger på erfarings- og forskningsbaseret viden og hjælper sproglæreren med at udvikle sin egen praksis.

Bogen er ideel for den nye sproglærer, men giver også supplerende refleksionsmateriale til mere erfarne lærere.