Tilbage

Fagdidaktik i religion

Stig F. Sørensen

Forfattere: Stig F. Sørensen

Har kristendomskundskab og religion stadig en rolle at spille som fag i skole og gymnasium? Ja! lyder svaret i denne bog. Kristendomsforståelse og viden om religioner er af væsentlig betydning for, hvordan vi opfatter os selv som danskere, vores kulturarv, vores fælles værdigods og ikke mindst, hvordan vi øger tolerancen over for andre. Hvad er religion for et fænomen? Hvad er religionens funktioner? Hvilken rolle spiller religion i nutidens samfund? Disse tre spørgsmål bliver analyseret og besvaret i Fagdidaktik i religion. Forfatteren gennemgår også den didaktiske udvikling i fagene kristendomskundskab og religion og forholder sig til centrale fagdidaktiske forhold, der er relevante for undervisningen i de to fag.

Bogen slutter af med et kapitel med konkrete øvelser til både elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, som kan bruges direkte i undervisningen.