Tilbage

Fag og fordybelse

Søren Smedegaard, Rune Hansen , Rune Riberholt

Forfattere: Søren Smedegaard, Rune Hansen, Rune Riberholt, Loa Ingeborg Bjerre, Peter Hagemann Sørensen, Helle Libenholt, Morten Rask Petersen, Henrik Taarsted Jørgensen, Peter Brodersen , Johannes Fibiger

Fag og fordybelse tematiserer den nok vigtigste ambition en lærer kan have: At få eleven til at fordybe sig i det faglige indhold, så eleven tilegner sig et stort fagligt og personligt udbytte af undervisningen.

Det undersøger bogen nærmere på gennem syv kapitler med cases om forskellige undervisningssituationer fra skolens fag. Kapitlerne rummer fagdidaktiske og teoretiske analyser og perspektiver af casene og uddrager bl.a. hvilke aktiviteter, der kan støtte elevernes fordybelse. Hvert kapitel slutter af med studiespørgsmål og en "lærervejledning" i, hvordan kapitlets pointer kan anvendes i alle skolens fag.

Bogen rammesættes med et indledende kapitel om, hvordan man kan anvende cases om fag og fordybelse i didaktiske analyser, og med et afsluttende kapitel om at fremstille og udvælge cases om fag og fordybelse.

Fag og fordybelse henvender sig til læreruddannelsens undervisningsfag og fagene i Lærerens Grundfaglighed samt praktikken.