Tilbage

Fag, 2. udgave

Grundbog i sygepleje

Margrethe Skovgaard Larsen, Sytter Christiansen , Anne Hyttel Agerholm

Forfattere: Margrethe Skovgaard Larsen, Sytter Christiansen, Anne Hyttel Agerholm, Tanja Chræmmer, Eva Ladekjær Larsen, Cathrine Sand Nielsen, Birte Glinsvad, Inge Madsen, Henriette Lyhne, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Jane Clemensen, Ingegerd Harder, Susan Rydahl-Hansen, Susanne Brøndum, Dorthe Mygind, Hans Okkels Birk, Preben Ulrich Pedersen, Charlotte Delmar, Regner Birkelund, Elisabeth O.C. Hall , Dorthe Boe Danbjørg

Dette er 2. udgave af Fag - grundbog i sygepleje. Bogen er en introduktion til de faglige, organisatoriske og uddannelsesmæssige rammer, som sygeplejen udfolder sig indenfor. Målet er, at sygeplejestuderende får et godt grundlag for at arbejde refleksivt med sygepleje som et fag, der praktiseres i en kontekst bestemt af historiske, sociale og politiske forhold.

Bogen er målrettet til professionsbachelorniveau, især i forhold til emnevalg, niveau, formelle krav og læringsudbytte på de to første studieår. Men bogen kan bruges i hele grunduddannelsen, bl.a. som reference i opgaver og til opslag om specifikke emner.

Fag - grundbog i sygepleje er en del af en serie på tre grundbøger, hvor der samlet er fokus på, at den studerende understøttes i en kritisk, analytisk tilgang til stoffet, og at den studerende får indsigt i de sammenhænge, hvor sygepleje læres og udøves.