Tilbage

Evidensbaseret medicin

Inger Bak Andersen, Malene Fabricius Jensen , Henrik Jørgensen

Forfattere: Inger Bak Andersen, Malene Fabricius Jensen, Henrik Jørgensen, Jonna Skov Madsen, Peter Matzen, Ann M. Møller, Henrik Røgind, Thorkil Thorsen, Klaus Witt Redaktører: Inger Bak Andersen , Peter Matzen

Evidensbaseret medicin anviser metoder til at formulere kritiske spørgsmål og finde svar på dem i forhold til klinisk beslutningstagen. Tjeklister er hertil et vigtigt redskab i den kritiske vurdering af litteratur og er et hjælpemiddel til at afklare, om den fundne litteratur er et relevant og troværdigt udgangspunkt for kliniske beslutninger.