Tilbage

Evidens og systematiske reviews

- en introduktion

Olaf Rieper, Camilla Brørup Dyssegaard , Hanne Munch Kristiansen

Forfattere: Olaf Rieper, Camilla Brørup Dyssegaard, Hanne Munch Kristiansen, Michael Søgaard Larsen, Birger Hjørland , Maia Lindstrøm

Systematiske reviews er den centrale genre, når den videnskabelige evidens for virkningen af forskellige offentlige indsatser skal dokumenteres. Det har især været gældende inden for det sundhedsvidenskabelige område, men er det i stigende grad også inden for socialpolitik, kriminologi og uddannelsessektoren.

Evidensbaseret viden har fx indgået i debatten om konkrete emner som inklusion i folkeskolen, virkninger af dagpengeperiodens ophør og mange andre. Det er derfor vigtigt for fagprofessionelle, beslutningstagere og ikke mindst studerende at have forståelse for, hvad der ligger bag begrebet evidensbaseret viden, og hvordan denne viden produceres.

Evidens og systematiske reviews gennemgår med mange illustrative, aktuelle eksempler evidensproduktionen fra A-Z og kan dermed bidrage til at ruste medarbejdere, ledelse og borgere til arbejdet med evidensbaseret viden og til at kvalificere debatten om forskellige indsatsers virkning eller mangel på samme.

Bogen har relevans for store dele af den offentlige sektor. Den er skrevet af fagfolk med et indgående førstehåndskendskab til evidens på det sociale område og uddannelsesområdet og kan med fordel indgå i undervisningen på en række professions-, bachelor- og kandidatuddannelser.

Bidragsydere: Olaf Rieper, Camilla Brørup Dyssegaard, Hanne Munch Kristiansen, Michael Søgaard Larsen, Birger Hjørland og Maia Lindstrøm.