Tilbage

Evalueringsmodeller

Hanne Kathrine Krogstrup

Forfattere: Hanne Kathrine Krogstrup

I forhold til den foregående udgivelse af bogen afrundes Evalueringsmodeller nu af en omfattende perspektivering, der bl.a. inddrager begreber som:

 • Evalueringers individorientering
 • McDonaldisering af evaluering
 • Opbygning af evalueringskapacitet
 • Institutionalisering af evaluering.
 • Bogen beskriver, vurderer og giver et overblik over en række evalueringsperspektiver og -modeller:

 • Klassisk effektevaluering
 • Målopfyldelsesevaluering
 • Realistisk evaluering
 • Præstationsmålinger
 • Brugertilfredshedsundersøgelser
 • Responsiv evaluering
 • Interessentmodellen
 • Dialogorienteret brugerinddragelse i evaluering
 • Kompetenceevaluering
 • Empowermentevaluering
 • Modellerne repræsenterer et bredt spektrum af internationalt udviklede evalueringsmodeller, der allerede anvendes eller har potentielle anvendelsesmuligheder.

  Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med evaluering.

  Udgivelsesdato
  13. april 2016
  Isbn
  9788741265520
  Udgave
  3