Tilbage

Evalueringsmodeller

Hanne Kathrine Krogstrup

Forfattere: Hanne Kathrine Krogstrup

I forhold til den foregående udgivelse af bogen afrundes Evalueringsmodeller nu af en omfattende perspektivering, der bl.a. inddrager begreber som:

 • Evalueringers individorientering
 • McDonaldisering af evaluering
 • Opbygning af evalueringskapacitet
 • Institutionalisering af evaluering.
 • Bogen beskriver, vurderer og giver et overblik over en række evalueringsperspektiver og -modeller:

 • Klassisk effektevaluering
 • Målopfyldelsesevaluering
 • Realistisk evaluering
 • Præstationsmålinger
 • Brugertilfredshedsundersøgelser
 • Responsiv evaluering
 • Interessentmodellen
 • Dialogorienteret brugerinddragelse i evaluering
 • Kompetenceevaluering
 • Empowermentevaluering
 • Modellerne repræsenterer et bredt spektrum af internationalt udviklede evalueringsmodeller, der allerede anvendes eller har potentielle anvendelsesmuligheder.

  Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med evaluering.