Tilbage

Evaluering i socialt arbejde

Dokumentation - Evaluering - Innovation

Peter Bundesen , Anette Falcher

Forfattere: Peter Bundesen , Anette Falcher

Socialarbejdere mødes i stigende grad med krav om at dokumentere, på hvilket grundlag de beslutter en social indsats, hvordan de udfører den, og hvilken effekt den har. Kort sagt: Socialarbejdere skal kunne vise deres værd. Foruden de øgede krav til dokumentation i det sociale arbejde er der også fokus på, at arbejdet så vidt muligt skal foregå med metoder, som man ved virker, og det gør evaluering til et vigtigt redskab til at udvikle socialt arbejde.


Ud over en generel opdatering er der tilføjet et kapitel om responsiv evaluering. Endvidere har forfatterne inddraget Nora Elmatari som medforfatter til kapitlet om dokumentation som forudsætning for evaluering.