Tilbage

Evaluering af offentlig politik og administration

Hanne Kathrine Krogstrup, Morten Balle Hansen , Peter Dahler-Larsen

Forfattere: Hanne Kathrine Krogstrup, Morten Balle Hansen, Peter Dahler-Larsen, Hanne Foss Hansen, Palle Rasmussen, Bente Bjørnholt, Thomas Bredgaard, Evert Vedung, Flemming Larsen, Kelvin Baadsgaard, Julia Salado-Rasmussen, Ina Drejer, Stella Mia Sieling-Monas, Annette Rasmussen , Kristian Nielsen

Evaluering har spillet en stadig større rolle i den offentlige sektor de seneste årtier, og politiske tiltag og reformer evalueres som standard for at vurdere deres værdi. Denne grundbog i evaluering giver et samlet overblik over området og spiller en dobbelt rolle: For det første beskrives, hvordan evaluering af offentlig politik og administrativ praksis har ændret sig de seneste år, herunder hvordan de politiske vinde påvirker måden at evaluere på, og omvendt hvordan evalueringsbølgen påvirker måden at føre politik på. For det andet præsenteres de mest centrale måder at evaluere på.

Bogen giver dermed en praktisk indføring i evalueringshåndværket for nuværende og kommende evaluatorer samt offentligt ansatte, der selv skal bestille evalueringer.

Redigeret af Thomas Bredgaard, lektor ved Institut for Statskundskab, AAU.