Tilbage

Etiske teorier

Jørgen Husted

Forfattere: Jørgen Husted

En skarp og fokuseret indføring i de vigtigste etiske teorier og deres praktiske implikationer. I bogens første kapitler sættes der fokus på kernetemaer såsom relativisme, subjektivisme og moral. Derefter giver bogen en indføring i syv etiske teorier:

  • pligtetik
  • nytteetik
  • dydsetik
  • kontraktetik
  • common sense-etik
  • omsorgsetik
  • eksistensetik

Kapitlerne præsenterer teoriernes indhold og konsekvenserne af deres grundlæggende antagelser.

Jørgen Husted er lektor i filosofi på Aarhus Universitet og forfatter til en række bøger om etik og etiske problemstillinger.