Tilbage

Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser

for sundhedsprofessionelle

Elisabeth Backe-Hansen, Henriette Bruun , Benjamin Olivares Bøgeskov

Forfattere: Elisabeth Backe-Hansen, Henriette Bruun, Benjamin Olivares Bøgeskov, Svein Aage Christoffersen, Anders Dræby, Bente Hull Frich, Agnete Meldgaard Hansen, Helle Ploug Hansen, Gitte Sommer Harrits, Marie Kirk, Anders Møller Jensen, Signe Guldhammer Lystbæk, Lars Munksgaard, Marianne Eilsø Munksgaard, Finn Olesen, Jacob Dahl Rendtorff, Jarl Voss Andersen Sigaard, Jens Vilhelm Dinesen Strandbech , Tine Tjørnhøj-Thomsen

Den kliniske hverdag indebærer for de fleste sundhedsprofessionelle udfordrende situationer af forskellig karakter. Nogle af situationerne indeholder etiske problemstillinger, dilemmaer eller paradokser, der fordrer etiske valg og refleksioner samt klinisk etisk beslutningstagen. Situationerne er mangfoldige, og der er sjældent en givet korrekt måde at handle på.

Målet med bogen er ikke at anvise konkrete handlinger eller løsninger på etiske dilemmaer og problemstillinger, men i stedet at præsentere forskellige forhold i den kliniske hverdag, der kan give anledning til etisk refleksion.